in

Przez gorsze idzie się do lepszego

Józef Ignacy Kraszewski – cytaty

„Przez gorsze idzie się do lepszego, a dróg ludzkich sędzią jest Ten, co je wyznacza” – Józef Ignacy Kraszewski