in

Sztuka jest obecnie dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku

Jan Matejko – cytaty

„Sztuka jest obecnie dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku: oddzielać sztuki od miłości ojczyzny nie wolno!” – Jan Matejko