in

Credo moje zakłada…

Leszek Kołakowski – cytaty

Credo moje zakłada, że odróżnienie dobra i zła jest dziełem intuicji moralnej i że, co więcej, jest to odróżnienie odnoszące się do tego, co w rzeczy samej w świecie ludzkim zachodzi.
– Leszek Kołakowski