in

Przyjaźń to strach…

Tadeusz Konwicki – cytaty

Przyjaźń to strach przed samotnością, a miłość to jeszcze większy strach przed osamotnieniem
– Tadeusz Konwicki