in

Czujesz się osamotniony…

Jan Paweł II – cytaty

Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.
– Jan Paweł II