in

Nie ma lepszego lustra…

Nie ma lepszego lustra...

Nie ma lepszego lustra nad starego przyjaciela. Przysłowia japońskie