in , ,

Obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów…

„Obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów, jaki możesz podarować drugiemu człowiekowi. Nie musisz nie wiadomo czego robić,
wystarczy, że jesteś.”

-Autor nieznany