in

Są dwa największe dary…

„Są dwa największe dary, które powinniśmy dać naszym dzieciom.
Jednym z nich są korzenie, drugim skrzydła.”

– Autor nieznany