in , , , , ,

Im bardziej dojrzewamy, tym bardziej mądrzejemy…

Steeve Jobs – cytaty

„Im bardziej dojrzewamy, tym bardziej mądrzejemy i stopniowo zaczynamy rozumieć, że zegarek, który kosztuje 30$ i zegarek, który kosztuje 300$, pokazuje ten sam czas.”
– Steeve Jobs