in ,

Bunt nie jest żądaniem totalnej wolności…

Bunt nie jest żądaniem totalnej wolności...

Bunt nie jest żądaniem totalnej wolności, na odwrót, występuje przeciwko niej. Neguje nieograniczoną władzę, która zezwala władzy na naruszenia nienaruszalnej granicy. Albert Camus