in

Trzeba długich lat, żeby zniszczyć czyjąś miłość…

Trzeba długich lat, żeby zniszczyć czyjąś miłość...

Trzeba długich lat, żeby zniszczyć czyjąś miłość. Ale żadne życie nie jest dostatecznie długie, by odpokutować w nim zabicie miłości, które jest czymś więcej niż tylko zabójstwem. Elias Canetti