in

Świat jest pełen oziębłości, ponieważ ludzie…

Świat jest pełen oziębłości, ponieważ ludzie...

Świat jest pełen oziębłości, ponieważ ludzie nie mają odwagi być tak serdeczni, jakimi są naprawdę. Albert Schweitzer