in ,

Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile…

Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile...

Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej. Epikur