in , , ,

Cel jest wielki, kiedy się mu poświęcasz…

Cel jest wielki, kiedy się mu poświęcasz...

Cel jest wielki, kiedy mu się poświęcisz. Lecz cel staje się niski, kiedy robisz sobie z niego tytuł do chwały.Antoine de Saint-Exupery