in

Sztuka nie może być kierowana, bo przestaje być sztuką

Józef Czapski – cytaty

„Sztuka nie może być kierowana, bo przestaje być sztuk” – Józef Czapski