in , , ,

Szacunek oddany klasie nauczycielskiej…

Eliza Orzeszkowa – cytaty

„Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą.”
– Eliza Orzeszkowa